Triumph TR Club Sweden

Registrera ny medlem

Personuppgifter
Medlemstyp
Förnamn *
Efternamn *
Förnamn
Efternamn
Familjemedlem
Kontaktuppgifter
Epost
Telefon
Mobil
Fax
Adress
Adressrad 1 *
Adressrad 2
Postnr/Ort *
Land *
Notering
Fordon
(ni kan lämna tomt)

Uppgifter med * är obligatoriska.

Om ditt alternativ inte finns med band de valbara så skriv som notering så ordnar vi detta.

Glöm ej sätta in avgiften på vårt plusgiro 27 79 35-3. Din registrering handläggs ej förrän avgiften är betald.

Om du fyller i e-postadress så kommer välkomsbrevet som kvittens.

Jag godkänner att ovanstående uppgifter registreras i klubbens medlemsregister samt

att de används i medlemsmatrikeln som utges till medlemmarna.